Hagnýtar upplýsingar

 • Afmæli

  Barnið er miðpunktur dagsins í starfi deildarinnar en ekki er boðið upp á sérstakar veitingar. Á sjálfan afmælisdaginn, eða sem næst honum, Sunginn er afmælissöngur fyrir barnið, það fær kórónu, og það er þjónn dagsins, einnig fær það að velja sérstakan afmælis borðbúnað. Í sameiginlegri söngsund í sal á föstudögum er sungið fyrir öll afmælisbörn vikunnar.

  Hér höfum við sett inn smá tilmæli um afmæli sem gott er að hafa til hliðsjónar þegar bjóða á í afmæli.

  TILMÆLI VARÐANDI AFMÆLI BARNANNA 

 • Leikskólataskan

  Hér notum við plastkassa fyrir hvert barn sem þau nota fyrir aukafatnað. Leikskólatöskur eru óþarfar.
  Í kassanum á að vera buxur-peysa-bolur-nærföt-sokkar-sokkabuxur-auka vettlingar-ullarsokkar
  Í hólfinu á að vera húfa-vettlingar-pollavetlingar-þykk peysa-pollagalli-kuldagalli-stígvél/kuldaskór

 • Lyfjagjöf á leikskólatíma

  Ekki er heimilt að gefa börnunum lyf nema í samráði við lækni sem þarf að gefa skriflegt leyfi til þess.

 • Opnunartími leikskólans

  Leikskólinn er opinn frá 7:30 - 17:00

  Dvalartími barna er frá 6 - 9,5 tímum. Leikskólinn er einsetinn og mæta því öll börn á morgnana og eru mislangt fram á daginn. Það er góð regla að mæta alltaf á réttum tíma í leikskólann. Þeir sem mæta seint gætu misst af einhverju skemmtilegu sem er að gerast og það getur verið erfitt fyrir barn að koma þegar vinirnir eru komnir af stað í leik.

  Við viljum að börnin séu komin fyrir kl: 11:00 eða þá eftir 13:00

 • Slys á börnum

  Í barnahópi geta alltaf orðið óhöpp eða slys. Ef slíkt kemur fyrir er strax haft samband við foreldra og farið með barnið á slysadeild ef þörf er talin á því.

  Þurfi starfsmenn eða foreldrar að fara með börn á slysadeild úr leikskólanum greiðir leikskólinn fyrstu heimsókn en síðan foreldrar eða forráðamenn ef þörf er á frekari meðferð.

  Reykjavíkurborg  er með tryggingu fyrir öll börn sem eru í leikskólum, grunnskólum og námsskeiðum á vegum borgarinnar. Þetta er svonefnd slysatrygging skólabarna en henni er fyrst og fremst ætlað að mæta stærri áföllum. Skilmálar eru í aðalatriðum þeir að allir skráðir nemendur eru tryggðir á skólatíma, á leið í og úr skóla og í ferðalögum á vegum skólans.

 • Sumarfrí barna

  Á vef Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur eru almennar upplýsingar um sumarfrí barna.

 • Uppsagnafrestur /breytingar á leikskólaplássi

  Leikskólaplássi þarf að segja upp með eins mánaðar fyrirvara miðað við 1. eða 16. hvers mánaðar. Tilkynna skal leikskólastjóra uppsögnina skriflega. Eyðublöð er hægt að nálgast hjá leikskólastjóra. Greiða skal gjald fyrir plássið út uppsagnarfrestinn, þó að barnið hafi hætt fyrr.

  Þegar foreldrar óska eftir breytingu á dvalartíma barns í leikskólanum hafa þeir samband við leikskólastjóra og kynna sér möguleikana sem eru fyrir hendi. Reynt er að koma til móts við óskir foreldra um breytingar en ekki er víst að alltaf sé hægt að verða við þeim.

 • Veikindi barna

  Leikskólar eru ætlaðir frískum börnum. Veikist barn skal það dvelja heima þar til það hefur verið hitalaust í a.m.k. 1  sólarhring. Þegar barnið kemur aftur í leikskólann eftir veikindi getur það fengið að vera inni 1-2 daga. Ef þörf er á fleiri innidögum vegna veikinda eru foreldrar beðnir að hafa samband við deildarstjóra á deild barnsins.

  Trúnaðarlæknir leikskólans er Katrín Davíðsdóttir